ekofologija-tip2

Priprema, pozor, reciklaža!

Ko smo mi?

Ekologija je projekat osnovan od strane članova Marketing radionice. Cilj projekta, pored edukacije, jeste pomaganje studentima u sticanju navike da ekološki način razmišljanja bude novi stil života. Planeta Zemlja je za sada jedini dom koji imamo I želimo da ga sačuvamo. Projekad se realizuje pod pokroviteljstvom Marketing radionice, Ekonomskog fakulteta I drugih subjekata iz privrede.

Prenošenjem stečenog znanja kroz apele I informacije o zagađenosti I načinu na koji treba tretirati prirodu, student će pomoći podizanju svesti, a samim tim I prirodi. Oni će novim generacijama usaditi takav način razmišljanja koji je proaktivan u smeru očuvanja naše planete zemlje.

Vizija nam je da kroz različite tribine i konferencije prikažemo slike kakva je situacija sada (sa ekonomske strane održivog razvoja), kako da promenimo ovu situaciju I da učinimo naše živote boljim. Pored toga nam je cilj da uvedemo kante za reciklažu, pre svega na našem fakultetu, a potom I na ostalim fakultetima Beogradskog univerziteta. Želimo da nastavimo sa pomaganjem u razumevanju potreba prirode I očuvanju iste. Za sve to mi sami nismo dovoljni. Trebate nam vi, priključite nam se!

0
Broj organizovanih događaja

Eko valuta

Svesni smo koliko se navike teško menjaju, i zato želimo da nagradimo svakoga ko se potrudi. Svako ko skupi određeni broj čepova moći će da ih zameni u vrednosti određenog proizvoda. U cenovniku možete pogledati potreban broj čepova za određeni proizvod. Svi čepovi će biti poslati na adresu organizacije „Čep za hendikep“.

“Nature is not a place to visit. It is home.”

Wendell Barry

Blog

ekofologija-logo

EKOFOLOGIJA

ŠTA JE EKOLOGIJA? -Nauka o životnoj sredini. ŠTA JE EKOFOLOGIJA? - projekat studenata Ekonomskog fakulteta, koji za cilj ima menjanje percep-cije ljudi o važnosti i očuvanju životne sredine. Shvativši da je lakše usaditi i negovati navike kod mladih ljudi, želimo da upravo njima...

zagadjenje1

ZAGAĐENJE U SRBIJI

Proteklih nedelja Beograd  se našao na prvom mestu liste sa najzagađenijim vazduhom na svetu. Nažalost, svest ljudi o zagađenosti vazduha počela je da se podiže tek kad  su usledila loša zdravstevena stanja ljudi, izazvana zagađenošću vazduha, koja je dostigla 5. stepen od mogućih 6.

flase

RECIKLAŽA

OTPAD KAO MERA VREDNOSTI Reč koja se sve češće provlači u svakodnevnici na našim prostorima, a aktuelna je već neko vreme u razvijenim zemljama i na kojoj se aktivno radi je reciklaža. Mnoge zemlje je uspešno implementiraju u svoju svakodnevnu rutinu kako...

0
Prikupljeni broj čepova

Tim

Naš tim čine entuzijastični, kvalitetni, kreativni i uporni mladi ljudi koji na najbolji mogući način realizuju projekte kroz koje postavljaju ciljeve, planiraju i daju novu dimenziju idejama. Iako se u timu veruje u jednakost članova, svaki član tima poseduje određene veštine kojima najviše doprinosi kreiranju idealnih idejnih dimenzija projekta. Zbog toga je projektni tim podeljen na četiri tima.

PR tim je zadužen za kreiranje opšte slike o projektu. Bavi se plasiranjem sadržaja na društvenim mrežama, prvenstveno aktuelnih i važnih tema iz različitih značajnih oblasti. Takođe, kreiranje blog sadržaja čini jednu od zadataka ovog tima.

CR tim usko sarađuje sa kompanijama  čime se omogućuje realizacija projekta u punom sjaju. Tehnikama pregovaranja i pronaležnjem strateških partnera, ovaj tim kreira korporativne, dugoročne saradnike.

Kreativni tim je zadužen za finalnu vizualizaciju ideja i kreiranje kreativnih rešenja. Osnovni zadatak ovog tima je stvaranje autentičnosti i prepoznatljivosti projekta.

Istraživački tim se bavi pronalaženjem interesantnog sadržaja i činjenica. Bavi se izučavanjem aktuelnih tema, te sa PR timom učestvuje u kreiranju bloga.

“Earth is what we all have in common”

Wendell Barry

Partneri

Kontaktirajte nas